MELTURI - GULBENE 105 km
GULBENE - VIĻAKA 75 KM
Maršrutu iespējams uzsākt vilciena pieturā Melturi, no kuras kursē regulāri vilcieni uz Rīgu un Valgu. Ar Pasažieru Vilcienu braucienu iespējams arī uzsākt Gulbenē, no kurienes iespējams turpināt ceļu ar šaursliežu dzelzceļu - Bānīti.  Maršruta segums pārsvarā ir grants un zemes ceļi.
 •Maršruts un maršruta savienojošie posmi ir dabā marķēti izmantojot dzelzceļa gulšņus 
• Maršrutā uzstādīti info stendi, kur var iepazīties ar dzelzceļa vēsturi un objektiem, kas atrodas netālu no maršruta, tāpat maršrutā pieejamas labiekārtotas atpūtas vietas pie Gulberes ezera, Dzērbenes bij. stacijas, netālu no Tirzas upes u.c.; 
• Maršruts ved cauri lauku apvidiem un maziem ciematiem, kur atrodas veikali un naktsmītnes;
• Dažos maršruta posmos iespējama motorizēta satiksme no tuvējām saimniecībām un mājām, kā arī mežistrādes tehnika; 
• Velosipēdu īri un tehnisko atbalstu maršrutā nodrošina SIA “Zauska” +371 27001128 
Gulbenes stacijā iespējams izīrēt elektrovelosipēdus, kā arī izmēģināt sliežu velosipēdu, drezīnu un 20. gs. šaursliežu rokas drezīnu. Pie Gulbenes Depo uzstādīta elektroauto uzlādes iekārta (max. 22kw); bet pie info stenda Gulbenes stacijas stāvlaukumā  iespējams uzlādēt elektrovelosipēdus 
Papildus informācija

Atpūtas vieta pie Dzērbenes bij. stacijas
Atpūtas vieta pie Dzērbenes bij. stacijas
Jaunpiebalga, tilts pār Gauju
Jaunpiebalga, tilts pār Gauju
Sliežu velosipēds Gulbenē, Foto: Nils Smelters
Sliežu velosipēds Gulbenē, Foto: Nils Smelters
Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenes dzelzceļa stacijā, Foto: Nils Smelters
Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenes dzelzceļa stacijā, Foto: Nils Smelters
Tilts pār Tirzas upi, Foto: Visitgulbene.lv
Tilts pār Tirzas upi, Foto: Visitgulbene.lv
Tilts pār Tirzas upi, Foto: Visitgulbene.lv
Tilts pār Tirzas upi, Foto: Visitgulbene.lv
Zaļais ceļš un elektrovelosipēdi, Foto: Visitgulbene.lv
Zaļais ceļš un elektrovelosipēdi, Foto: Visitgulbene.lv
Zaļā ceļa norādes un brīdinājuma zīme
Zaļā ceļa norādes un brīdinājuma zīme
Jaunpiebalgas bij. stacijas vieta
Jaunpiebalgas bij. stacijas vieta
Zaļais ceļs blakus veselīgas vides saimniecībai Lielkrūzes
Zaļais ceļs blakus veselīgas vides saimniecībai Lielkrūzes
Atpūtas vieta Kubulos
Atpūtas vieta Kubulos
Tilts pār Gauju Jaunpiebalgā
Tilts pār Gauju Jaunpiebalgā
Gulbenes stacija
Gulbenes stacija
Makets Ķeipenes kinostacijā
Makets Ķeipenes kinostacijā
Tilts pār Pededzi
Tilts pār Pededzi
Zaļais ceļš Gulbenes novadā
Zaļais ceļš Gulbenes novadā
Zaļais ceļs Balvu novadā
Zaļais ceļs Balvu novadā
Žīguru bij. dzelzceļa stacija
Žīguru bij. dzelzceļa stacija