ALūksne - APE 28 km
Posms Alūksne-Ape kādreiz bija daļa no Valga/Valka-Gulbene šaursliežu dzelzceļa maršruta, kas savu darbību sāka 1903. gadā. 
28 km garā stiga ir ejama un labi piemērota pārgājieniem, jo dzelzceļš ir bijis līkumains, gana interesants, un ainavas dažādība šim posmam piešķir īpašu pievilcību. Ceļā iespējamas vairākas izaicinošas vietas, bet līdzsvars starp nedaudz mežonīgu vidi, kā arī diezgan ērti ejamām takām, dod maršrutam papildu vērtību. Aizraujošs pārgājiens noteikti ir garantēts.
 Jāņem vērā, ka šis posms nav oficiāls Zaļo ceļu pārgājienu maršruts un tajā nenotiek regulāri uzturēšanas darbi, taču par to tiek domāts :) Pašlaik norādes manīsiet tikai Alūksnē, Apē un dažu bijušo staciju vietās.